Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen wiens persoonlijk evenwicht (equilibre) door interne en/of externe omstandigheden uit balans is.

Begeleiders , gezondheidswerkers, coaches, leerkrachten, hippotherapeuten, …

Mensen die leven zonder of met een aandoening / beperking, vrienden en familie van hen,…

Individuele sessies

 • Prikkelarm
 • Volledige aandacht
 • Privacy
 • Me-time
 • Afstand mogen nemen

Teamgericht

 • Budgetvriendelijk
 • Steun door (h)erkenning
 • Groep faciliteert het ontwikkelingsproces via extra feedback en inspiratie
 • Steun mogen geven naast steun ontvangen
 • In vertrouwen simuleren en glunderen na blunderen
 • Verruimen sociaal netwerk

Afstandsbegeleiding via digitale media is ook mogelijk

sfeerbeeld

Voor welke vragen?

De begeleidingsvragen houden verband met het op zoek zijn naar persoonlijk evenwicht (equilibre).

Kalmte en rust zoeken

 • Je wil vertragen bij overprikkeling.
 • Opmerkzamer en met meer rust in het leven staan.
 • Verstillen, verlangzamen.

Werken aan jezelf

 • Je wil opkomen voor jezelf, je kwaliteiten inzetten en leren omgaan met valkuilen.
 • Grenzen stellen met respect voor anderen.
 • Loskomen van vastgeroeste patronen.
 • Willen zorgen voor jezelf als hulpverlener.

Communicatie

 • Je wil duidelijker leren communiceren en deze kunde tot een kunst maken.
 • Verschillen in meningen constructief benaderen.
 • Je wil constructief leidinggeven, evenwichtig begeleiden, lesgeven, opvoeden, zorg aanbieden.
 • Slecht nieuws brengen op een aannemelijke wijze.
 • Je wil sociale uitsluiting, eenzaamheid verkleinen en het contact met de buitenwereld vergroten.
 • Je wil op elkaar afgestemd zijn als team of gezin.

Zelfaanvaarding | Omgaan met ...

 • Je wil tot zelfaanvaarding komen bij autismespectrum, dyslexie, dyscalculie, adhd, ADD, transgendercontext, automutilatie, ...
 • Je wil omgaan met hindernissen bij chronische ziekten, angsten en belemmeringen.
 • Het ombuigen van lijden in echtscheidingssituaties.
 • Hoe integreer je medisch advies in het persoonlijk leven.
 • Je wil omgaan met depressieve episodes.

Waarom paarden?

Paarden zijn sociale kuddedieren. Bijgevolg kunnen ze ook met mensen een band opbouwen. Ze reageren vooral op je lichaamstaal, interpreteren dit en geven dan (h)eerlijke feedback. De equicoach koppelt deze informatie terug waardoor de coachee zich bewust wordt van het gestelde gedrag. Het paard stelt zich neutraal op, onwetend van de probleemstelling. Hij reageert enkel op wat is of wat er om één of andere reden niet kan zijn. Dit levert verfrissende perspectieven op.

Doordat paarden prooidieren zijn ligt het accent vooral op ‘samen/authenticiteit’ en zijn ze instinctief alert voor het aflezen van emotie’s. Hierdoor reageren ze eerlijk en onmiddellijk op ons gedrag. Mensen kunnen leren van de oprechte manier waarop paarden in het leven staan. Paarden brengen ons dichter bij onszelf en bij het nu met de toekomst voor ogen.

sfeerbeeld
sfeerbeeld

Eerste gesprek

Wat de opstart betreft, komen we na een verkennend gesprek in dialoog tot een voorstel van aangepaste coaching die voor u en voor 'Coaching–Equicoaching | Shiningeyes' passend lijkt. De locatie kan worden overlegd. Ook afstandsbegeleiding via digitale media behoort tot de mogelijkheden.

© Coaching - Equicoaching | Shiningeyes