De term 'Shining eyes'

Van kinds af aan geïnteresseerd in dat moment dat er iets gebeurt tussen mens en dier, tussen mens en medemens. In de diepe motivatie die kan ontstaan in hun interactie. In de puzzel die opeens in elkaar valt.

Zoiets is volgens Korthagen fysiek waar te nemen . Korthagen vertelt dat hij over dergelijke waarnemingen echter niets kon vinden in de vakliteratuur. Doch de Japanners hebben er een woord voor. De beste vertaling is 'shining eyes'. Letterlijk betekenen de woorden 'het licht dat schijnt van binnenuit'. In Japan is het een criterium voor goed onderwijs.

Bij de aangeboden diensten heeft 'Coaching-Equicoaching | Shiningeyes' dan ook de betrachting om samen met de coachee op zoek te gaan naar dat licht van binnenuit.

sfeerbeeld
sfeerbeeld

De werkwijze van equicoaching

Coachen met behulp van paarden, paardencoaching ook wel equicoaching genoemd, is een speciale vorm van coachen. Robijns & Van Passen beschrijven het doel als volgt:

Het realiseren van inzichten in vaak onbewuste patronen of gedragingen. De cliënt gaat niet op het paard zitten maar heeft wel interactie met één of meerdere paarden in een afgesloten ruimte. De interactie vindt plaats op basis van een meer of minder gestructureerde opdracht die de cliënt meekrijgt van de begeleider. De herkenning en de inzichten die de interactie met het paard meebrengen, scheppen ruimte voor verandering en overdracht naar het dagelijks leven en werk. De aanleiding voor coachingssessies met paarden is vaak wel een vraag of thema bij de cliënt. Echter door de sessie zelf kan de vraag en daarmee de doelstelling van de coaching wezenlijk veranderen. De begeleider heeft de functie het kader te scheppen waarbinnen een dergelijke inzichtgevende ervaring mogelijk is.

sfeerbeeld

3 Passies

Naast het deeltijdse werken als lector aan de Arteveldehogeschool, departement 'Verpleegkunde' en 'Posthogeschoolopleiding Hippotherapie', startte Marlies Van Hecke Shining Eyes in 2011 als persoonlijk project 'Coaching - Equicoaching' zelfstandig in bijberoep. Op deze wijze worden drie passies zijnde het communiceren met mensen, coachen en de affectieve band met het paard, gecombineerd en verder uitgebouwd.

De ervaring leert dat cliënten, kinderen, jongeren en volwassenen deze formule van psychosociale begeleiding als een time-out en als laagdrempelig ervaren, waarbinnen ze zichzelf mogen zijn, even kunnen loslaten en zo, door afstand te nemen, dichter bij zichzelf en hun omgeving kunnen komen.

Marlies Van Hecke

Ervaringen

Marlies heeft ervaring in de gezondheids-, welzijns-, onderwijs en hippische sector en verschillende rollen: verpleegkundige, leidinggevende, bemiddelaar, vormingsmedewerker, lector in opleiding verpleegkunde en opleiding hippotherapie, trajectcoach, supervisor, equicoach, recreatief ruiter en horsemanshipliefhebber. Ze bezit communicatieve, sociale, agogische meditatieve vaardigheden. Bovendien heeft ze een affiniteit met de bedrijfswereld. Ze begeleidde reeds in het Nederlands, Duits en Brits Engels.

Bekwaamheden

  • Diploma Humaniora Latijn Wiskunde
  • Bachelor in de verpleegkunde
  • Licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid
  • Geaggregeerde voor het onderwijs in de medisch-sociale wetenschappen
  • Certificaat diabeteseducator
  • Certificaat supervisor
  • Certificaat kernreflectie
  • Certificaat equicoach

sfeerbeeld

© Coaching - Equicoaching | Shiningeyes