Coaching

Coachen is een term die gekend is uit de sportwereld en vaak geassocieerd wordt met problemen oplossen. Het woord omvat echter veel meer. Coachen is zoals Clement onder andere aanhaalt belangrijk om mogelijkheden te optimaliseren, grenzen te verleggen, efficiënter prestaties te leveren, uit te dagen, nieuwe gebieden te verkennen, talenten te ontwikkelen, krachten en sluimerende mogelijkheden te laten openbloeien. Hoewel problemen vaak de aanleiding zijn voor coaching, is coaching vooral toekomstgericht.

De coach is geïnteresseerd in het samen onderzoeken van de mogelijkheden die een probleem biedt om te evolueren.

sfeerbeeld

Equicoaching

Equicoaching is coachen met behulp van paarden, niet te verwarren met coachen bij paardrijden.

De betrachting is het bekomen van optimalisering op fysiek, sociaal, emotioneel en/of cognitief vlak en het aanbieden van recreatie op een pedagogische en agogische manier om de levenskwaliteit van mensen te verhogen.

Als equicoach begeleidt Coaching-Equicoaching-Shiningeyes u , de 'coachee', methodisch, vanuit het nu, via coachende gespreksvormen al dan niet gecombineerd met ervaringen met het paard.

Als u schrik heeft voor paarden, dan wordt hiermee rekening gehouden.

sfeerbeeld

Equicoaching - Hippotherapie

Hippotherapie in haar zuivere vorm spitst zich meer, doch niet uitsluitend toe op fysieke noden. De cliënt zit, ligt of beweegt op het paard dat aangestuurd wordt door de hippotherapeut. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan evenwicht, flexibiliteit en motoriek. Hierbij zijn de bewegingen en de lichaamswarmte van het paard voelen, belangrijke elementen. De focus ligt op houding, kracht, balans, coördinatie, holisme, interdisciplinair werken en ethisch handelen.

'Coaching-Equicoaching | Shiningeyes' heeft een partnerschap met hippotherapie om de combinatie van de twee werelden, vanuit de filosofie 'het geheel is meer dan de som van de delen' , aan te bieden aan de cliënt. In dit kielzog is er aanbod van teamgerichte dagen en kampen

sfeerbeeld

Groepssupervisie

Dit is volgens www.bvdatabank.be, een vorm van begeleiding waarbij nadruk ligt op het systematisch in kleine groep reflectief leren onder leiding van een supervisor. De ervaringen uit concrete praktijk én reflecties op deze ervaringen staan centraal en dragen bij tot een verhoging van de bekwaamheden. Men leert het toekomstig terrein beter kennen en met meer inzicht werken. Ook grondhouding, opvattingen, intenties en belevingen leert men zodanig toetsen, dat deze tot een grotere integratie komen.

Deze leergesprekken gebeuren bij voorkeur op voldoende mentale en tijd-ruimtelijke afstand van de concrete praktijkervaringen en op neutraal terrein en zijn vooral nuttig voor contexten met een mens- en relatie- of communicatiegerichte focus.

sfeerbeeld

Workshops

Mens, relatie, communicatie of gedragsgerichte focus.

Gezondheidszorg of - dienstverleningsgerichte focus.

Relaxatiegerichte focus.

Creativiteitsgerichte focus.

Paardgerichte focus:

  • In vertrouwen kennismaken, contact leggen en omgaan met paarden en hun wereld onder zon of maan
  • Genieten van stilte, stiltetraining
  • Verzorging en massage
  • De zintuigen
  • Grondwerk
  • Inleefdag bij de paardenverzorger
  • Een kijkje achter de schermen

Combinatiegerichte focus:

  • Het samenstellen van een pakket uit voorgaande workshops of het samen vorm geven aan een nieuwe combinatie kan onderzocht worden.

sfeerbeeld

Kennismakingssessies

Greeting-Snuffelmoment

Tijdens het 'Greeting-Snuffelmoment' kan u proeven van de leefwereld van het paard, van wat het paard bijzonder maakt, hoe paard en coach samenwerken, een tandem vormen in het begeleiden van cliënten.

sfeerbeeld

Informatiesessies

Indien u graag via persoonlijk contact de werking en mogelijkheden van 'Coaching-Equicoaching |Shiningeyes' wil verkennen, is er een aanbod van informatie onder de vorm van interactieve presentaties voor groepen.

sfeerbeeld

© Coaching - Equicoaching | Shiningeyes